Skifte

Installere Java

Windows-versjon av Java lastes ned fra GitHub.

Mac fra GitHub.

Linux fra AdoptOpenJDK.

Versjonene er produsert av AdoptOpenJDK.

De er fri i bruk også i yrkesmessig sammenheng.

Ejus Webstart er uavhengig av versjon og produsent. Nedlasting foretrekker de nevnte anbefalinger.