Skifte
Erstatningsberegning Arv-Familie-Skifte Tidslinje Kurs Support Referanser

Erstatningsberegning ved personskade

Les mer om programmet

Programmet forutsetter at det er Java på maskinen. Hvis det mangler kan det installeres her.

Webstart

Webstart registreres ikke i operativsystemet.

Siste oppdateringer

Grunnbeløp gjeldende fra 1. mai 2021 er fastsatt til 106 399 kroner.

Nedlasting

Nedlastingsversjonen installeres på maskinen.

Programmet registreres i operativsystemet. Lettere å finne igjen tidligere beregninger. Ellers er versjonene likeverdige, og kan brukes om hverandre.

Kurs og bistand

Skade GN Person§kade

Det settes opp kurs i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Kursene er godkjent av Advokatforeningen som etterutdanning.

Kurstidspunkt kan tilpasses noe etter behov. Meld interesse snarest og oppgi sted og tidspunkt som passer.


Ejus.no
Tlf. 99 74 39 66          
E-post
Forhandler
GN Person§kade
Tlf. 97 74 56 20 E-post